Translate   3 years ago

Xin hỏi trong USSV có xóa những tài khoản đã bật 2FA không nhĩ.
Xin cảm ơn
#hoidap