Translate   3 years ago

USSV.net đã được mở lại chưa ae ?
hay ae đang ẩn thân nơi nào .lôi mình vào với bơ vơ lạc lỏng giữa dòng đời đầy sóng gió ..